10/20/2017  Ghost Tours (1 Open)

10/21/2017  Ghost Tours (2 Open)

10/25/2017  St. Patrick's Field Trip (25) 4th (2 Open)

10/26/2017  Nipomo Elementary (52) 4th (2 Open)

10/27/2017  Rice Elementary (60) 5th (3 Open)

10/29/2017  Ghost Stories (2 Open)

11/03/2017  Rice Elementary (30) 5th (0 Open)

11/05/2017  Taste of Nipomo (11 Open)

11/15/2017  Oceano Elementary (52) 4th (2 Open)

11/29/2017  Rice Elementary (60) 5th (6 Open)

12/01/2017  Rice Elementary (60) 5th (4 Open)

12/07/2017  Crestview Elementary (50) 3rd (4 Open)

12/08/2017  Cresview Elementary (24) 3rd (1 Open)

01/25/2018  Dana Elementary (50) 4th (4 Open)

02/01/2018  Dana Elementary (25) 4th (4 Open)

03/01/2018  Buena Vista Elementary (60) 3rd (4 Open)

03/02/2018  Buena Vista Elementary (50) 3rd (5 Open)

03/07/2018  Dorothea Lange (25) 3rd (4 Open)

03/08/2018  Dorothea Lange (50) 3rd (4 Open)

03/28/2018  Taylor Elementary (60) 3rd (6 Open)

03/29/2018  Taylor Elementary (60) 3rd (7 Open)

04/19/2018  Monarch Grove Elementary (6 Open)

04/20/2018  Fairgrove Elementary (28) 2/3

04/25/2018  Oakley Elementary (60) 4th (5 Open)

04/26/2018  Oakley Elementary (52) 4th (6 Open)

04/27/2018  Fairgrove Elementary (60) 3rd

05/02/2018  Miller Elementary (50) 3rd (5 Open)

05/03/2018  Miller Elementary (50) 3rd (6 Open)

05/04/2018  Miller Elementary (24) 3rd (5 Open)

05/11/2018  Joe Nightengale (60) 4th (6 Open)

05/18/2018  Ralph Dunlap Elementary (30) 4th (7 Open)

05/23/2018  Adam Elementary (65) 4th (5 Open)

05/24/2018  Adam Elementary (35) 4th (5 Open)

05/25/2018  Adam Elementary (65) 4th (5 Open)

05/31/2018  Ocean View Elementary (60) 4th (5 Open)

06/01/2018  Ocean View Elementary (29) 4th (5 Open)

06/07/2018  Joe Nightengale (60) 4th (6 Open)